Om LEGIO VI VICTRIX

Det finns väldigt få källor om LEGIO VI VICTRIX PIA FIDELIS historia. Traditionen har varit att Legionen var uppsatt av Caesar när han var guvernör i Hispania. Andra tror att Legionen kommer från Pompejus ursprungliga 6 legion, dock är man eniga med att Legionen tjänade Octavianus som en del av hans stryka i hans uppgörelse med Marcus Antonius i slaget vid Phillipi år 42 BCE.

När Octavianus - som senare blir kallad Augustus - hade vunnit makten i Rom efter Caesars död, skar han ner Roms legioner från 60 till 28 stycken. Dock undvek den 6 legionen att bli upplöst och Augustus placerade den i Spanien, där den förmodligen fick sin epitet "VICTRIX" - "den segerrika" i dess slag mot revolterna. Året 78 AD sände Kejsar Vespasianus Legio 6 Victrix till norra Tyskland i order om att skapa fred. Därefter fick Legionen en fast post vid Novaesum (Neuss) vid floden Rhen. LEGIO VI VICTRIX tog senare del av konstruktionen av LIMES fästena, den befästa gränsen mellan Rhen och Danube. Året 122 AD flyttades legionen till Eburacum ( York) i norra England för att ersätta den 9 legionen.


En gravsten för Flavius Agricola MILES (soldat) Legio VI Victrix, Museum of London.

vi victrix london tombstone

 

När Kejsar Hadrianus besökte Britannien och den 6:e legionen år 122, beslöt han att en befästningsmur skulle byggas tvärsöver Britannien och all Romersk aktivitet norr om den gränsen skulle överges. Så därför deltog legionärer från den 6 legionen i den mest omfattade befästningskonstruktionen, senare känd som Hadrians mur.

Under upproret bland legionerna mot Kejsar Severus, åren 196-197, fick den 6:e legionen erfara sitt första nederlag på 230 år. Severus själv kom till England året 208 och gjorde York till sitt högsäte, där han sen dog året 211. Legio 6 Victrix kommer dock att fortsätta influera den Romerska historien i Britannien och Norra Europa i ytterligare 200 år.

Året 383:s slag med de lokala Picts styrkor tvingades Legio 6 Victrix att fråga Rom efter förstärkning, men nekades. Efter året 407, var det praktiskt taget inga Romerska styrkor kvar i England, de som återstod kan ha försvarat York, men året 476 var det Västra Imperiet och det Romerska Britannien tillslut upplöst.