Romersk Jernalder
 

Da Romerriget dominerede Europa havde vi i Danmark den perioden der i arkæologisk termin kaldes “Romersk Jernalder.”En periode der tælles fra år 0 - altså Kristi fødsel , til år 400 efter Kristi fødsel.

De historiske perioder ude og hjemme
I Norden har man andre betegnelser for de forskellige historiske perioder end i resten af Europa.  Det skyldes primært to ting. For det første, at det nordiske område ikke blev en del af Romerriget. Og for det andet, at vi her i Norden havde en særlig periode vi kalder “Vikingetid”,  der er helt unik for Norden.  Det er en tid, der ligger midt i det, resten af Europa kalder Middelalderen.

Den katolske tid
En anden vigtig forskel i Norden, fra det sydlige Europa er, at Kristendommen kom meget sent til vores breddegrader.

I Romerriget blev Kristendommen en statsreligion allerede i slutningen af 300 tallet. I Skandinavien nåede kristendommen  - i form af den katolske kirke - først frem i slutningen af Vikingetiden omkring år 1000.
I Danmark betegner vi Middelalderens begyndelse (og Vikingetidens afslutning) med Svend Estridsens tronbestigelse i 1047.

Ordet “Middelalder” dækker altså i Norden, den “katolske tid” frem til reformationen i 1536 hvor Danmark blev protestantisk.  Den Romerske Jernalder var en del af en lang uafbrudt “Jernalder” periode i Norden fra Bronzealderens afslutning til Vikingetid.
Denne periode er forholdsvis mørk for forskerne, da den ikke er beskrevet af nogle samtidige skriftlige kilder fra Norden. Der findes kun enkelte romerske og senere katolske beskrivelser af området på skrift. Ellers er det de arkæologiske fund, der er kilden til denne tid.

Arkæologiske kilder
De arkæologiske kilder er dog mange i Danmark, særligt omkring Romersk Jernalder.
Det er i denne tid, at mange danske byer grundlægges. Tiden er domineret af agerbrug, jernudvinding og handel, også med romerne, der har været tidens store mode, og en altoverskyggende supermagt. Kontakten til Rom menes også at være inspirationen til det nordiske alfabet - runerne - der opstår i denne tid.

Romersk Jernalder er dog også en tid med krige i Norden. Fund fra bl.a Vimose ved Odense, Illerup Ådal og Alken Enge ved Skanderborg, fortæller om store hære der stødte sammen - ofte udstyret med romerske våben.

Også mange voldanlæg, som Olgerdiget og Vendersvold i Sønderjylland - der var bygget efter romersk forbillede - fortalte om magt og strid.


 
 
 

 
 
tidssjle