Om Romerriget

 

frit romkort kort

Romerriget blev grundlagt som en bystat i det 8 århundrede før vor tid (fvt.). I følge romernes egne legender, blev byen Rom grundlagt den 21. april 753 fvt. I begyndelsen var Rom et kongerige.

Den romerske republik blev grundlagt i 509 fvt. Fra denne tid og frem til kejser Augustus blev Rom regeret af et senat af priviligerede familier, der hvert år valgte 2 “konsuler” til at lede riget.

Da Augustus - Født Octavian - overtog magten efter borgerkrigen der fulgte Julius Cæsars død, etablerede han en ny styreform, kaldet “principatet” - hvor han selv var “princeps” der betyder “første-borger” i Romerriget. (Heraf titlen “prins”).
Han blev også “diktator” for livstid, og tog sig tilnavnet Cæsar, efter sin onkel Julius Cæsar. På latin udtales Cæsar “Kaesar” eller “Kejser”.

Og Augustus havde dermed skabt det man efterfølgende kalder Kejserriget.

Det Romerske Kejserrige bredte sig ud over et enormt område der strakte sig fra Afrika til Nord-england og fra Portugal til det Kaspiske hav. Man gætter på, at da riget var størst (kejser Trajan år 98-117) boede der over 60 millioner mennesker i Romerriget.

Romerriget stod samlet frem til år 293 hvor kejser Diocletian delte riget i 4 dele med 3 medkejsere. Men dette blev ændret ved kejser Konstantin den førstes død i år 332. Herefter var riget delt i 2 dele; et Vestromersk og et Østromersk rige.

Det Vestromerske Rige faldt i år 476, da gotere og andre stammefolk nordfra, erobrede riget og overtog Rom.

Det Østromerske Rige - også kaldet det Byzantiske Rige - stod helt frem til år 1453 hvor muslimske hærer erobrede hovedstaden Konstantinobel og grundlage Det Osmanniske Rige.