Om LEGIO VI VICTRIX

 

Der er ikke mange kilder til historien om LEGIO VI VICTRIX PIA FIDELIS. Men en tradition har været, at legionen blev oprettet af Cæsar mens denne var guvenør i Hispania. Andre mener, at legionen stammer fra Pompejus oprindelige 6 Legion. Der er dog enighed om, at legionen tjente Octavian i hans opgør med Marcus Antonius og var på dennes Octavians side i slaget ved Phillipi i 42 fvt.Da Octavian - der senere blev kaldt Augustus -  havde vundet magten i Rom efter Cæcars død, halverede han antallet af Roms legioner. Den 6 legion Victrix undgik dog nedlæggelse under reformen og Augustus stationerer efter magtovertagelsen Legio 6 Victrix i Spanien hvor de gør sig bemærket i den Cantabrianske opstand og antageligvis her, vinder sit tilnavn “VICTRIX” – “de sejrende”.I År 78 rykker kejser Vespasian Legio 6 Victrix til Nordtyskland for at skabe fred i oprådet hvor Auxilia kohorter har gjort oprør. Her efter bliver legionen fast udstationeret ved Novaesum (Neuss) ved Rhinen og Romerrigets nordgrænse. LEGIO VI VICTRIX er medvirkende til byggeriet af LIMES fæstningen, den befæstede grænse mellem Rhinen og Donau. 

I år 122 bliver Legio 9 Hispana nærmest udslettet ved en voldsom opstand i Britannien. Den 9ende bliver trukket tilbage til Rhinlandet og Legio 6 Victrix flyttes nu til Britannien hvor de får hovedkvarter i Eburacum (York) i det nordlige England. 


 

Gravsten for Flavius Agricola MILES (soldat) i Legio VI Victrix.

vi victrix london tombstone

 

Da kejser Hadrian i år 122 besøger Britannien og gør ophold hos Legio 6, beslutter han at en fæstningsmur skal bygges tværs over Britannien og al romersk aktivitets nord for denne grænse skal opgives. Det bliver dermed legionærer fra Legio 6 der påbegynder byggeriet at dette enorme fæstningsværk. 

I år 143 rykker kejser Antoninus Pius grænsen yderligere 280 km nordpå. Og med legionærer fra Legio 6 Victrix bygger han Antoninus mur inde i Caledonia (Skotland). Men angreb og oprør fra Caledonerne gør, at muren opgives og i år 163 er Hadrians mur igen nordgrænse.I årene 196-197 er en opstand blandt legionerne mod kejser Severus, ledet af den britiske prokonsul Clodius Albinus, årsag til at Legio 6 Victrix oplever sit første nederlag i 230 år, ved et stort slag ved Lugundum (Lyon) i Gallien. Severus kommer selv til England i 208 og gør Legio 6 hovedkvarteret i York til sin base. Severus selv dør i York i år 211. 

Legio 6 Victrix bliver, sammen med Legio 2 Augusta, ved med at præge romersk historie i Britannien og Nordeuropa i endnu 200 år. Selvom Romerriget i disse år er under stærk tilbagegang.

I år 383 rapporteres om kampe med lokale Piktere ved Hadrians mur der giver Legio 6 Victrix svære nederlag. Legionen anmoder Rom om forstærkning, men får afslag. Dette er det sidste man hører til den gamle legion. 

Efter 407 er der stort set ikke flere romerske tropper tilbage i England. De tilbageværende har måske forsvaret York, der var Legio 6 Victrix' hjemby i næste 300 år. Dette forsvar var ikke længere som romerske legionærer, men nu som englændere, der forsvarer hus og hjem. 
Romerrigets fald er endeligt, og i år 476 erklæres det Vestlige Imperium og romersk Britannien for opløst.