I Romersk Jernalder var Danmark, endnu ikke samlet til ét rige,

men sandsynligvis opdelt i mindre stammeområder ledet af lokale fyrster.


 

Besøg af Tiberius
Det danske område var ikke udenfor romernes interesse. I Augustus egne erindringer “Res Gestae”, fortæller han stolt, at han i år 5 sendte en flåde og en lille landhær herop, for at skabe venskab med stammerne i området. Denne ekspedition skulle være ledet af selveste Tiberius, der efter Augustus blev Roms kejser.

Varusslaget
Det danske område var en del af “det frie Germanien” - den del Romerne aldrig fik erobret.
I årene (ca.) 12 fvt. til år 9 evt. havde Augustus faktisk indlemmet området mellem floderne Rhinen og Elben. Og Romerrigets grænse lå altså ved “Jyllands Rod”. Men i år 9 udslettede germanske stammer, ledet af Arminius, 3 romerske legioner ledet af den romerske statholder Quintillius Varus. Dette tab var så stort et chok for romerne, at de trak sig tilbage og aldrig siden igen forsøgte, at erobre land på den “Germanske” side af Rhinen.

Beskrevet af Tacitus og Ptolemaeus
For romerne var Germanien et mystisk mørkt land med uendelige skove og høje blonde krigere. En del af verden de ikke evnede at erobre og dermed ikke kunne forstå.
I år 98 udgav den romerske historiker Cornelius Tacitus værket “Germania”.  Et skrift der skulle beskrive hvordan de “ædle vilde” i Germanien levede. I dette værk kan man bl.a. læse om moseofringer på pragtvogne til gudinden Nerthus. Ofringer vi kender godt til fra de mange mosefund vi har i Danmark.

I andet århundrede forsøgte den romerske videnskabsmand Claudius Ptolemaeus at tegne geografiske kort over den kendte verden. I hans værk “Geographica” var også et kort over det frie Germanien, der beskriver de mange germanske stammers områder.

Stammeområder og fyrster
Nogle af de stammer Ptolemaeus nævner kendes også fra senere tider og andre kilder. Kimbrerne,Teutonerne, Saxerne, Anglerne, Sudeterne, Marovingerne, Langobarderne og Goterne bliver alle nævnt på dette kort fra omkring år 150.  Og også en lille stamme, i det centrale Tyskland kaldet “Danduti”  bliver nævnt. Er det måske Danerne?

En ny teori er, at middelalderens inddeling af Danmark  i “Sysler”, måske svarer til de gamle stammeområder. Vendsyssel  kunne således være område for f.eks. “Venethi” - Venderne, Himmersyssel eller “Himmerland” til Kimbrerne og “Hardsyssel” til Charuderne.

Fra de mange fund der er gjort i Danmark fra denne tid kan vi se, at der har været en form for stammefyrster der har regeret områderne.  En række pragtgrave er fundet, og i nogle områder har fundene været præget af en særlig stil. Hvor store områder de har regeret ved vi ikke, men deres grave indikerer territorial magt.


 
 
 

 
 

Romerriget var mode
Det romerske gods der er fundet i Danmark, fortæller om magthavere der har købt - eller måske fået - fint romersk service til at prale med, af romerne.  At Romersk stil har været tidens “modetrend” kan ses i mange fund. F.eks. var kvindernes kjoler designet som de romerske. I Tjørring ved Herning, har man endda fundet et storgårdsanlæg indrettet som en romersk villa rustica - en romersk gård.

Kulturskifte
Fund over hele landet viser, at der i årene ca. 150 -200 evt. sker en kulturel forandring i Danmark. Landsbyer bliver pludseligt
erstattet af storgårde og magtanlæg. Og også gravskikkene ændrer sig.
Hvad der skete kan man kun gætte på. Men det er sandsynligt at en udvandring og en indvandring er sket. Måske er det her, at Danerne begynder at indtage det danske område...


 Danmark var i Jernalderen et stammesamfund. Hvor store stammernes områder var, ved vi ikke, men et bud er at følge middelalderens “Sysler”. På Jylland kan du se disse Sysselgrænser indtegnet. De kendes ikke på Fyn og Sjælland. De røde navne er stammer nævnt af romerne. De brune ringe er nogle af de “fyrstegrave”og Storgårds anlæg der er fundet i Danmark.
 
Sysseldanmark