Våben

Armae Dotalis, legionærens våben

 

GLADIUS

er den latinske betegnelse for sværd. Det var en betegnelse som faktisk gjaldt alle slags sværd og ikke kun det kendte romerske korte stiksværd.

Og der var flere modeller som romerne benyttede. Mest kendt er Pompeji Gladius, der er den kendte lige klinge der dominerede perioden fra Augustus og frem til 2. årh.
Man klassificerer de forskellige typer efter deres første fundsted. Andre modeller var bl.a. Mainz Gladius Fulham, der var ældre designs fra Cæsars tid. Ryttere benyttede en Spatha, der var et langsværd der blev særligt populært i 3 årh.

I Danmark er der også gjort fund af romerske Gladii. De største samlinger er fundende fra Illerup Adal der kan ses på Moesgaard Museum og  Vimose ved Odense. Men også Museum Silkeborg har et romersk gladius og en spatha fra et gravfund ved Vinding.

PUGIO


En Pugio var den romerske militærdaggert. Den havde et meget markant buet klingeblad og et timeglas formet håndtag.
Pugio havde gerne en forstærkningsribbe i midten af bladet og klingen var så slebet tynd ved siden af denne ribbe, hvilket giver et meget let våben. I Danmark har man fundet en utrolig smuk pugio i en grav ved Hedegaard ved Horsens. Denne var fundet sammen med andet romersk militært udstyr der kunne antyde, at graven er for en romersk soldat eller måske, for en der har tjent Rom som auxilia.

PILUM

Et pilum var legionærernes særlige infanteri spyd. Det var et kastespyd designet til at blive ødelagt når det ramte sit mål. De mange fund der er gjort af disse spyd viser, at stangen bag den lille spidse od, var lavet af et blødere metal der gjorde at spyddet bøjede når det havde ramt. Den lille od er yderst effektiv til at gennemtrænge såvel skjolde og ringbrynjer.

SCUTUM


Et af romernes bedste militære hemmeligheder var deres fantastiske skjold "SCUTUM". I en verden hvor alle andre lavede plankeskjolde, lavede romerne skjolde af krydsfiner.
Disse særlige krydsfiners skjolde er kendt blandt romerne helt tilbage til det 3 århundrede fvt. Det sidst kendte eksemplar er fra 3 århundrede evt. fundet i DURA EUROPOS i Syrien, stort set intakt. Det er dette skjold på ca. 80 x 120 cm. at reenactmentgrupper kopierer.

gladius-frit2