Optio

Optionerne (Sergenterne) var næstkomanderende efter centurionerne. De var ansvarlige for træningen og ledelsen af legionærerne.

Som gradstegn havde Optio en crista (hestehårs-børste) på sin hjelm. Optioens crista sad på langs af hjelmen. Desuden bar han fjer, som sad i hver side af hjelmen. Hjelme med anordninger til disse dekorationer er fundet flere steder i Europa.

Optioen havde også en stav hvorpå der sad en kugle. Staven var et gradstegn, men det blev også brugt til at irettesætte legionærerne. Optio betragtedes som en del af officerskorpset, kaldet "Ordines", men bar dog sit sværd i samme side som de menige legionærer, i højre side. 

 

optio2

Gravsten over Optio Caecilius Avitus, Legio XX Valeria Victrix. Deva Victrix, England. Stenen er malet op, som den oprindeligt har kunnet se ud, da den var ny.

optio1
 
Optio Decimus Marcellus fra Cohors II Cimbria. Bemærk at han bærer MANICA - en pansret arm, som legionerne overtog efter gladiatorerne.