Den romerske Legionær

Den Romerske legionær var en mand med romersk borgerskab CIVI ROMANUM. Legionærerne var professionelle soldater. De første år af legionærtiden gik med hård træning og eksercits. Man lærte bl.a de fire grundformationer i romersk kampteknik; MURUM – en skjoldmur, ORBIS – en cirkelformation – CUNEUM, en spydspidsformation og TESTUDUM – en skildpadde formation. Man lærte at bruge sit gladius –  sit korte legionærsværd – til at stikke med, man lærte at bruge sit PILUM – legionærspyddet og man lærte at bruge sit SCUTUM – det store legionærskjold som var vitalt for al romersk kampteknik. Og så lærte legionærerne at læse og skrive og svømme.

En legionær tjente 225 dinarer om året - hvilket svarer til ca. 200 - 250.000 kr. idag. Af denne løn betalte han sit eget udstyr. Centuriernes Signifere var også legionærernes bank. De passede på pengene og tilbageholdt en del af lønnen til tøjpenge.

Legionærerne havde, fra 1. Århundrede og frem, gennemsnitligt en samlet tjenestetid på 25 år. De første 8 år betragtedes som rekruttid. Første kontrakt var på 20 år. Man kunne derefter få en tillægskontrakt på 5 år som EVOCATI – veteran, med en ekstra halv løn i lønningsposen.

Legionærerne var mere end blot soldater, de var også ingeniører, håndværkere og byggere af de mange veje og bygninger der rejste sig overalt i Romerriget. Således sagde den romerske general Galerius at "Rom har vundet flere krige med Dolabraen (Legionær-hakke) end med sværdet".

At være legionær var en livstil, ikke en værnepligt. Og selvom det ikke var "lovligt" at være gift, havde mange legionærer koner og børn, der boede i byerne der opstod omkring de romerske kaserner. Mange legionærer fik sønner, der selv indtrådte i legionerne når de blev voksne som 15 årige.

militesfot1Legionærer fra Trajans søjle i Rom. De bærer Segmentata rustning og står med deres Scutae. Bemærk at deres "Cinguculum" - bælteforklæde, er rullet op om bæltet.

Allan-1

En Legionær fra COHORS II. Aulus Valerius Maximus. Han bærer en Gallisk hjelm, typisk for 1. århundrede. Pladebrynjen "Lorica Segmentata" og et Scutum.

På bæltet har han et Cinguculum - forklæde. Dette forklæde havde ingen praktisk betydning men var rent stil.