Legatus & Tribunii

Legionerne blev ledet af Legaterne. Generalerne. 
Under legaten stod Tribunerne - obersterne - der primært forvaltede papirarbejdet.

Legaterne var fra den romerske overklasse. Mænd fra de ledende familier, Patriciaen. Mænd der var vandt til magt og med i senatorstandens øverste cirkler. Legaterne var mænd der ofte var så rige, at de havde råd til at rejse deres egne legioner. Og frem til Augustus, var det almindeligt at Legaterne betalte deres egne soldaters løn, som en "gave til det romerske folk". Først med Augustus' reformer blev hæren fast aflønnet af, og tilknyttet den romerske stat. Og Augustus fik dermed sat en stopper for de borgerkrige og magtovertagelser der havde plaget Rom i flere århundreder. Hvor magtfulde Legater som Sulla, Pompejus og Caesar havde udnyttet, at legionerne var mere loyale mod dem personligt end den romerske stat.

I ledelsen af legionen havde Legaten den øverste centurion, Centurion Primus Pilus (første spyd), Praefectus Castrorum - lejrchefen og Aquilifer - der bar legionens hellige ørn, Aquila.

Legaterne og Tribunerne - "Oberster", bar de berømte muskel-pladebrynjer "Thorax" eller "Musculata", samt den kendte Attiske hjelm, hvor en farvet kam af hestehår eller fjer var indbygget i hjelmen og den blev prydet med en bred dekoreret pandeplade.

Forskellige detaljer, som farven på bånd og skørt, farven på crista og selve rustningens kunstneriske og håndværksmæssige udførelse, samt kapper og støvletyper, viste vort højt disse officerer rangerede i legionen. Legater og Tribuner bar et lille sværd, et Gladius Parazodium, der var kortere end legionærens standard Gladius Hispasiensis.

julius-C