Den romerske Centurion

Centurionerne (Kaptajnerne) havde ansvaret for et Centurie der bestod af 80 mand. Dette var så opdelt i 10 Contubernier (Teltsjak) af 8 mand. Centurionernes særlige gradstegn var deres tværgående Crista (hjelmkam af hestehår eller fjer) og deres Vitis (Vinstav). At kaptajnernes Crista sad på tværs var noget romerne overtog fra grækerne, der kaldte Crista for "Glorie". Officerer fra centurion og op, bar sværdet på venstre side, legionærer på højre side.

Da Centurionen var den eneste i kohorterne der bar en Crista i kamp, er det meget sandsynligt at disse har været i mange farver, og med striber. Således kunne såvel generalen som  legionærerne se hvor hvilket centurie var, i kamptummelen.

Centurion Quintus Flavius Ravenna fra Cohors II Cimbria, ses her med Lorica Hamata (ringbrynje) og en sele med sine Phalerae (Medaljer), der ofte ses på gravsten og steler over Centurioner. Han bærer det græske læderskørt Pteruges samt en Sagum (lille kappe hæftet på højre skulder) der var et tegn på kommando.

Der fandtes hele 7 grader af Centurioner, alt efter hvilke centurier og kohorter de tjente i. Øverste Centurion i legionen "Pilus Primus" stod som nærmeste rådgiver for Legaten - generalen over hele legionen.

Centurionerne var limen i den romerske hær. De var superprofessionelle soldater, der var kendt med meget lange karrierer. Der kendes til Centurioner der tjente helt op til 70 års alderen. 2 berømte Centurioner kendes fra Cæcars egne beskrivelser i hans "Gallerkrigen". De to Centurioner fra Cæcars erindringer, Titus Pullo og Lucius Vorenus, fik nyt liv som store hovedroller i TV serien ROME.

 

stencenturionGravstele af Centurion Marcus Caelius.

Han bærer Lorica Hamata og Pteruges. Bemærk hans kappe - Sagum på Venstre skulder og hans Vitis

Centurion4