Auxilia

I Cohors II har vi også, som Roms legioner, en "Auxilia-kohorte". Auxiliarii var ikke-romerske hjælpetropper der blev hyret til at være støttetropper og spejdere for Legionerne. Meldte man sig som Auxilia kunne man optjene sig et romersk borgerskab CIVI ROMANUM, hvilket havde stor værdi, da det gik i arv fra far til søn. Det mest berømte eksempel på dette værdifulde borgerskab, er historien om Apostlen Paulus der anker sin sag for kejseren i Apostlenes Gerninger 25.11. Borgerskabet gjorde at de romerske tropper havde en hellig pligt til at beskytte Paulus fra de jøder der jagtede ham. Da Paulus selv var oplært i Templet i Jerusalem blandt farisæerne, må Paulus have arvet dette romerske borgerskab fra sin far, der var teltmager i Tarsus. (1 Kor 9:13-15 og ApG 18:3).

 

Billedet til venstre viser en af vore germanske Auxiliares - Bemærk blandingen af germansk og romersk udstyr. Gladius, Balteus og rytterskjoldet "Parma" er romersk. Rustning, tunika og braccae er germansk. Og så bruger han rytterspydet "Hasta" - et bladspyd - hvor legionærerne bruger det romerske infanterispyd "Pilum". De første Auxilia i de romerske rækker var ryttere. Derfor blev Auxiliarii også kaldt Hastarii. Da Auxiliarii havde deres egne kohortenavne er der ikke skrevet titler på skjoldene, der her bærer en dekoration fra Trajans søjle.

 

10372338 10203349779278046 6047509847519389564 n

Ofte var Auxilia ikke-infanteri enheder. Som f.eks. bueskytter og rytteri. Her ses en bueskytte fra Cohors II i parthisk auxillia uniform.

auxilia-2