secutor2

Secutor

Secutoren var specielt udviklet til at kæmpe mod Retiarius. Han havde et lang rektangulært skjold og et kort sværd til at stikke med.

Hans hjelm dækkede hele hans hoved og ansigt med undtagelse af to små huller til øjne. Det var for at beskytte ham mod modstanderens trefork.

Hjelmens var ofte dekoreret med fisk eller delfiner, for at symbolisere "fisken i kampen mod fiskeren" Secutor mod Retiarius.

Hans hjelm var næsten rund og sad tæt, således at Retiarius’ net ikke kunne sætte sig fast.

Udstyr: 
Rund hjelm, kort stiksværd, armbeskytter, benskinne og stort skjold.

 

Bronzestatuette af Secutor fra 1. århundrede.

secutor-statuette