Provocatrix1

Provocator

Klassen Provocator – eller som her, Provocatrix, når det der en kvindelig gladiator – er den kampklasse der ligner en romersk legionær mest. Provocator kæmper således med Gladius og stort Scutum og benytter en hjelm der faktisk er en ombygget legionærhjelm. I antikken kæmpede Provocator primært mod en anden Provocator. Provocator betyder ”Udfordreren”.


Marmorstele fra Antiksamlingen i Berlin med en Provocator.

provocatorsten